บริษัท สมาร์ท คอมเมิรซ์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท คอมเมิรซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน วิศกรรมหลายสาขาในแวดวง อุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งทีมงานผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าที่ต้องการสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบสินค้าถูกต้องตรงเวลา และ ที่จะขาดมิได้ คือ การให้คำแนะนำและบริการที่ดีหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ใส่ใจและเน้นย้ำกับบุคคลการมาโดยตลอด ตลอดเวลาที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน บริษัท สมาร์ท คอมเมิรซ์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม และพัฒนางานบริการหลังการขาย ตลอดจนการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูงมาบริการและรับใช้ลูกค้าทั้งภายในประเทศ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซี่ยน เพื่อให้คงความเป็นผู้นำในธุรกิจเชื่อมโลหะ พร้อมไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.smartcommarce.com